Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Massagepraktijk Elan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Massagepraktijk Elan, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Massagepraktijk Elan verstrekt. Massagepraktijk Elan kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
–  Uw telefoonnummer

WAAROM MASSAGEPRAKTIJK ELAN GEGEVENS NODIG HEEFT
Massagepraktijk Elan verwerkt uw persoonsgegevens om via email of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

HOE LANG MASSAGEPRAKTIJK ELAN GEGEVENS BEWAART
Massagepraktijk Elan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Massagepraktijk Elan verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkelan.nl. Massagepraktijk Elan
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Massagepraktijk Elan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Massagepraktijk Elan maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Massagepraktijk Elan
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Massagepraktijk Elan op via
info@praktijkelan.nl. www.praktijkelan.nl is een website van Massagepraktijk Elan.

Massagepraktijk Elan is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Hofstraat 29, 7384 BJ Wilp
Telefoon: 06 51607398
E-mailadres: info@praktijkelan.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.