Tantra en Visie.

Tantra
Massagepraktijk Elan - Tantra logo

Tantra is een meer dan 7000 jaar oude Oosterse stroming. Tantra is een levenswijze, staat los van religie en dogma’s en is een helend, spiritueel bewustwordingsproces. Doordat je  leert van opgedane ervaringen (Leven is leren, is ervaren), kom je steeds meer tot de ontdekking wie je bent, en wat je werkelijk zou willen veranderen.
In Tantra is er geen begrijpen zonder een ervaring. Wat Tantra je leert is liefhebben: jezelf, de ander en het leven. Tantra biedt jou de kans om de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke pool in jezelf meer met elkaar  in overeenstemming te brengen. Ik merk dagelijks dat mensen door zachte aanraking meer contact met het lichaam krijgen, dichter bij hun gevoelens komen en de spirituele groei bevorderd wordt. Wanneer je uit je waarde-oordeel komt, wordt je ervaring omgezet in een spirituele beleving.

byebyesun

Een van de doelstellingen in Tantra is het Liefdesspel tussen man en vrouw tot een meer bevredigende ervaring te maken. Daarvoor is het nodig meer feeling te krijgen met de vitale seksuele energie die de bron is van je levendigheid en van je creativiteit. Ik kan je helpen bij het spelenderwijs ontdekken en leren opwekken van deze energie: de Kundalini energie. De oefening in Tantra heet Inner Flute, maar er zijn ook andere Tantrische contact- en intimtiteits-oefeningen. Ik beschik over ruim 30 jaar levenservaring op het vlak van erotiek, intimiteit, sensualiteit en seksualiteit en kan me daardoor goed inleven in situaties van andere mensen en ervaringsgericht werken.

Seksuele energie is zeer krachtig; het is onze basis (levens) energie. Maar seksualiteit is een behoefte die vaak verkeerd wordt opgevat. De vitale seksuele energie is nl. niet alleen voor erotiek  bedoeld. Ze is niet gericht op een doel, op een orgasme, maar om je organen en cellen van nieuwe energie te voorzien.  We hebben allemaal in potentie dit Zelfhelend vermogen in ons. Natuurlijk maak je je dit niet in een handomdraai eigen; dit vraagt veel geduld, oefening en er geen waardeoordeel aan hechten. Door mee te gaan met de natuurlijke stroom van het leven, zonder te (ver)oordelen, kun je weer in contact komen met deze energie: zowel passief als actief.

Tantra en visie:

“Mijn visie  is jou vanuit zachtheid, speelsheid, humor en lichtheid een nieuwe wereld binnen laten gaan en ontdekken hoe intimiteit, liefde, sensualiteit en seksualiteit anders beleefd kunnen worden”.

Mijn unieke Tantra-pad vormde en vormt nog steeds  de basis voor inzicht, bewustwording, verandering, groei en spiritueel besef. Ik vind het een uitdaging om bepaalde aspecten in mezelf te onderzoeken. Wat kom ik tegen, en hoe ga ik ermee om?  Op dit moment in mijn leven is er het aspect Dynamiek. Openstaan voor veranderingen en vernieuwingen brengen mij bevrijding en verruiming. Visie verder ontwikkelen en uitdragen houdt voor mij ook een missie in: Je kunt niet eerder een ander Liefhebben dan waneer je volkomen tevreden bent met de Liefde die je voor jezelf voelt”
Op je pad of weg kom je complexiteit en paradoxen tegen. Hoe weef je de tegenstrijdige en complexe aspecten van het mens-zijn tot een geheel?  Want we willen het immers meestal anders dan de realiteit is. Ik kan je verder op weg helpen als jij daarvoor openstaat. Elan voorziet in een gevarieerd aanbod. Je hoeft het je alleen maar bewust te worden. Bewustwording is de eerste stap naar alles wat jij aangenaam en prettig vindt voor je lichaam.

Ik voel me nauw verbonden met  de mystieke stroming Tantra en beschouw mezelf als een echte Tantrica. Mijn ervaring heeft geen nut als ik deze niet kan doorgeven. BeWustwording is in het moment zijn; totaal en met gerichte aandacht aanwezig te zijn, zonder doelen, verwachtingen en oordelen.
Vertrouwen en veiligheid zijn nodig om je in volle overgave te kunnen verlaten op de ander en je te laten meedrijven op de golven in een natuurlijke flow.  Speels ontdekken wat de kracht van zachtheid is, want door zachtheid is het mogelijk levensenergie op een totaal andere manier te kunnen ervaren.

Tantra is een weg die je kan laten ontdekken welk groot potentieel ieder mens in zich heeft om op vele nivo’s diep en intens genot te kunnen ervaren. Mijn missie en visie is uitdragen dat zachte aanraking  tweeledige effecten heeft: diepe ontspanning en intens nieuwe vibraties en sensaties ervaren. Een kostbaar en waardevol resultaat in bewustwording, heling  en spiritueel besef. Ik blijf me verder ontwikkelen op het vlak van intimiteit, liefde, welzijn en ontspanning vanuit verbinding met het 1e (basis- )en 4 e (hart-) chakra.

Het aanbod Tantra van Elan is gericht op een combinatie uit de stromingen Tantra en Tao. Ik heb gekozen voor integratie en bied verschillende mogelijkheden aan onder de naam: Art of lovin’ Tao Tantra

Welkom!

Voor meer info deze Tantra links

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.