LUISTERKIND

Momenteel volg ik de opleiding tot LuisterkindWerker; een unieke methode om beter te leren Communiceren. ( zenden en ontvangen).
Immers iedereen wil graag gehoord en gezien worden en we hebben allemaal het recht om gelukkig te zijn.
En er wordt naar je geluisterd als je een afstemming aanvraagt.
De Luisterkind methode is eenvoudig maar zeer doeltreffend; het is niet nodig om een therapeut te bezoeken, alles gaat via email. ( of post)
Dat biedt vele voordelen; niet alleen tijd wordt bespaard, maar ook de kosten worden op deze manier laag gehouden.
Bijkomend voordeel er is geen sprake van verkeers-hinder.

Hoe gaat een afstemming in z n werk?
Iedereen, zowel kind als volwassene, kan een afstemming aanvragen via email. Is het kind ouder dan 10 jaar dan moet het zelf toestemming geven.
Je stuurt een duidelijke foto via email of App naar degene die de afstemming doet met gegevens als naam, leeftijd en/of geboortedatum, gezinssituatie en een of meerdere vragen.
De afstemmer verbindt zich energetisch met de energie van de persoon op wie hij afstemt. Alles wat hij ziet aan beelden, woorden, geluiden en geuren schrijft hij op, maakt er een duidelijk verhaal van en stuurt dit door via email.
Er wordt ook een afspraak gemaakt om binnen 14 dagen te reageren en feedback te geven op de afstemming.
In de tussentijd kunnen er alsnog vragen opkomen en ook die kunnen doorgestuurd worden via email.

Dit contact gebeurt dus niet live, maar energetisch via de foto. De afstemmer verbindt zich op zielsniveau met degene voor wie de afstemming is bedoeld.
Hierdoor is er vrijwel geen sprake van “ruis”, wat vaak wel het geval is in een live contact omdat projecties dan kunnen meespelen.

De Luisterkind methode is in het leven geroepen door Diana van Beaumont, en wordt inmiddels al in vele landen ook buiten Europa met succes toegepast.
Het is iedere keer weer verbazingwekkend en ontroerend hoe mensen “op afstand” in staat blijken te zijn met elkaar te kunnen Communiceren.
Er is een energetische verbinding van hart tot hart tot stand gekomen.
Daardoor is het mogelijk geworden antwoorden te vinden op de vragen.
Boodschappen diep vanuit het hart, of de ziel, komen omhoog uit de persoon zelf.
Want in de vraag ligt het antwoord reeds besloten…

Zolang ik in opleiding ben mogen we veel oefenen maar geen geld vragen voor een afstemming.
Als je dus een afstemming wilt aanvragen is het geheel en al gratis.
Stuur je foto met gegevens en vragen naar:
info@praktijkelan.nl

lieve groet,
Beppie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.