KnuffelSessies

Nieuw in mijn aanbod : KnuffelSessies!

Wat is Knuffelen?
Knuffelen is het liefdevol, teder, zacht en heel zorgzaam tegen je aanhouden van een (of meerdere) mensen.
Knuffelen is dus een vorm aanraken, Intimiteit.
En aanraken is een 1e levensbehoefte, van levensbelang. Inmiddels bekend, en wetenschappelijk onderzocht dat mensen niet kunnen zonder troost, warmte, liefde, tederheid en genegenheid. (intimiteit)
Als je dat mist, bijv doordat er geen partner (meer) is, dan voel  je het gemis aan warmte. Je mist het knuffelen soms nog meer dan seksueel contact.

Een knuffel is daarom ook een manier om je genegenheid te tonen, net als het geven van een kus.
Daarnaast kan Knuffelen nog meer functies hebben:
  • een knuffel biedt troost
  • aanmoediging
  • het tonen van begrip
  • het bieden van geborgenheid
  • het delen van een emotie (zowel verdriet, onmacht, angst als blijdschap)
  • acceptatie
  • uiting van blijdschap, zoals het vieren van een overwinning
  • bevestiging van een vriendschaps-, vertrouwensband
  • begroeting en afscheid nemen
In tegenstelling tot sommige andere vormen van lichamelijke intimiteit wordt knuffelen in veel culturele contexten geaccepteerd of zelfs aangemoedigd. Knuffels kunnen variëren in intensiteit en naar plaats van aanraking. Kinderen hebben vaak een knuffelbeest om in de behoefe aan troost, acceptatie of tederheid te voorzien. Knuffelen is niet op seksuele opwinding gericht. Het knuffelen met een seksuele lading wordt vrijen of minnekozen genoemd.

Lees [su_permalink id=”2633″]hier[/su_permalink] meer over mijn KnuffelSessie aanbod.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.