De Kunst van het Liefhebben

De Kunst van het Liefhebben.

De Kunst van het Liefhebben is gebaseerd oprituelen,Tantra is een oude, Oosterse levenswijze, staat los van religie en dogma’s en is een helend, spiritueel bewustwordingsproces. Doordat je  leert van opgedane ervaringen (Leven is leren, is ervaren), kom je steeds meer tot de ontdekking wie je bent, en wat je werkelijk zou willen veranderen.
In Tantra is er geen begrijpen zonder een ervaring. Wat Tantra je leert is liefhebben: jezelf, de ander en het leven. Tantra biedt jou de kans om de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke pool in jezelf meer met elkaar  in overeenstemming te brengen. Ik merk dagelijks dat mensen door zachte aanraking meer contact met het lichaam krijgen, dichter bij hun gevoelens komen en de spirituele groei bevorderd wordt. Wanneer je uit je waarde-oordeel komt, wordt je ervaring omgezet in een spirituele beleving.

Een van de doelstellingen in Tantra is het Liefdesspel tussen man en vrouw tot een meer bevredigende ervaring te maken. Daarvoor is het nodig meer feeling te krijgen met de vitale seksuele energie die de bron is van je levendigheid en van je creativiteit. Seksuele energie is zeer krachtig; het is onze basis (levens) energie. Maar seksualiteit is een behoefte die vaak verkeerd wordt opgevat. De vitale seksuele energie is nl. niet alleen voor erotiek  bedoeld. Ze is niet gericht op een doel, op een orgasme, maar om je organen en cellen van nieuwe energie te voorzien.  We hebben allemaal in potentie dit Zelfhelend vermogen in ons. Natuurlijk maak je je dit niet in een handomdraai eigen; dit vraagt veel geduld, oefening en er geen waardeoordeel aan hechten. Door mee te gaan met de natuurlijke stroom van het leven, zonder te (ver)oordelen, kun je weer in contact komen met deze energie: passief met massage, actief met lichaamswerk zoals Yoga en ChiNengChiGong.

Het doel van de eeuwenoude mystieke Oosterse tradities Tao en Tantra, (met zowel overeenkomsten als verschillen), is bewustwording, heling, verrijking, bevrijding en spiritueel besef. Beide stromingen kunnen ons leren dat Liefhebben waarlijk een Kunst; is in onze Westerse cultuur onbekend en ongewoon. Oud Nederlandse synoniemen voor Liefhebben zijn bijv. vrijen, beminnen en minnekozen. Een goede definitie geven is lastig want liefhebben gaat over Liefde, en Liefde is een vorm van Energie. Liefhebben leert ons hoe we weer  verbinding kunnen maken met onszelf en met de ander.   Als je je gaat verdiepen in Liefhebben en wat Liefde is,  ga je meer liefde voor jezelf en het leven voelen. Je kiest voor alles wat jij aangenaam en prettig vindt voor je lichaam. Zacht en gericht aanraken (en aangeraakt worden) kan daarbij helpen.

Ook door het beoefenen van ademhaling, meditatie, actief of passief, kom je meer tot rust; uit je hoofd  en meer in je lijf.  Je leert  te voelen hoe de vitale seksuele energie werkzaam is; hoe je daarin kunt ontspannen en hoe een diepere dimensie van genieten zich zacht maar onmiskenbaar  aandient. Door mijn jarenlange ervaring in het dagelijks beoefenen van ChiNeng QiGong ontdekte ik de weg hoe de vitale seksuele energiestroom werkt en toepasbaar is. Maar voor iedereen kan dit weer anders zijn.

De bron van de vitale levensenergie, onze seksuele energie die zeer krachtig is, ligt aan de basis, het 1e of wortel chakra. Je kunt heel bewust leren om feeling te krijgen met dit chakra maar dat gaat niet vanzelf. Ademhaling, massage, lichaamswerk en meditatie  zijn nodig als vrijwel dagelijkse discipline om die feeling te pakken te krijgen. De sensuele massage onderga je, is daarom passief en vormt een belangrijk onderdeel in beide stromingen. Binnen Tantra wordt de sensuele massage Tantra massage genoemd; in Tao een Taoïstische, of Tao massage.

Art of Lovin’ Tao-Tantra: De Kunst van het Liefhebben.

Tao.

Het woord Tao (spreek uit Dao) is Chinees, betekent letterlijk “Weg”, en vormt het kernbegrip van het Taoïsme, waaraan het ook zijn naam ontleent. In het universum wordt alles wat er is, en ook wat er niet is, Tao genoemd. yinyangnHet symbool van de Tao uit uit zich in de twee tegengestelde elementen yin & yang. Yin staat voor het (onbewust )Vrouwelijke, het zachte, passieve en ontvangende principe, en Yang staat voor het Bewuste, mannelijke, actieve en  gevend principe. Yin is de Maan, het donkere, Water, en Yang, de Zon, Vuur, het Licht. Samen vormen zij al het denkbare en niet-denkbare in de wereld zoals wij die kennen. Yang is de geest, yin is de materie, en het een kan niet zonder het ander. De symbolische kleuren van yin en yang zijn zwart en wit, en worden gecombineerd in een cirkel die symbool staat voor de Tao. Tao en Tantra  geven je de vrijheid om het leven tegemoet te treden op een manier zoals jij dat wenst.  Tantrische symbolen zijn Shiva en Shakti; Shiva vertegenwoordigt het mannelijke, en Shakti het Vrouwelijke principe.

 

Beide stromingen kunnen ons eveneens leren hoe meer, langer en intenser te genieten. Dit gaat echter niet als we gehaast  of gestresst zijn; daarom zoeken we naar ontspanning. Zachte liefdevolle aanraking is een eerste levensbehoefte, maar mensen zijn hierover onwetend. Tantra en Tao zijn Bewustwordingswegen. Het is en blijft een uitdaging om bepaalde aspecten in jezelf te onderzoeken. Wat kom je  tegen, en hoe ga je ermee om?  Openstaan voor veranderingen en vernieuwingen brengen bevrijding en verruiming. Mijn intentie  is jou vanuit zachtheid, speelsheid, humor en lichtheid een nieuwe wereld binnen laten gaan en ontdekken hoe intimiteit, liefde, sensualiteit en seksualiteit anders beleefd kunnen worden . Visie verder ontwikkelen en uitdragen houdt voor mij ook een missie in:

 Je kunt niet eerder een ander Liefhebben dan waneer je volkomen tevreden bent met de Liefde die je voor jezelf voelt”

 

Op je pad of weg kom je complexiteit en paradoxen tegen. Hoe weef je de tegenstrijdige en complexe aspecten van het mens-zijn tot een geheel?  Want we willen het immers meestal anders dan de realiteit is. Ik kan je verder op weg helpen als jij daarvoor openstaat Je hoeft het je alleen maar bewust te worden. Bewustwording is de eerste stap naar alles wat jij aangenaam en prettig vindt voor je lichaam.

Ik voel me nauw verbonden met  de mystieke stroming Tantra en beschouw mezelf als een echte Tantrica. Mijn ervaring heeft geen nut als ik deze niet kan doorgeven. BeWustwording is in het NU, in het moment zijn; totaal en met gerichte aandacht aanwezig te zijn, zonder doelen, verwachtingen en oordelen.

Vertrouwen en veiligheid zijn nodig om je in volle overgave te kunnen verlaten op de ander en je te laten meedrijven op de golven in een natuurlijke flow.  Speels ontdekken wat de kracht van zachtheid is, want door zachtheid is het mogelijk levensenergie op een totaal andere manier te kunnen ervaren.

Op dit pad kun je gaan ontdekken welk groot potentieel ieder mens in zich heeft om op vele nivo’s diep en intens genot te kunnen ervaren. Mijn missie en visie is uitdragen dat zachte aanraking  tweeledige effecten heeft: diepe ontspanning en intens nieuwe vibraties en sensaties ervaren. Een kostbaar en waardevol resultaat in bewustwording, heling  en spiritueel besef.

In het lichaam wordt bij streling, knuffelen of massage een (hormoon) stof aangemaakt, endorfine, (evenals oxytocine) een hormoon dat zorgt voor een algeheel gevoel van welbevinden. Sensuele massage is een zeer intieme vorm van communicatie en kan een van de mooiste ervaringen zijn in een relatie.

Zachte, tedere liefdevolle aanraking kan je terugbrengen naar het gevoel van veiligheid, geborgenheid  en onschuld. Deze basisbehoeften kenden we als klein en onschuldig kind maar we zijn die kwijtgeraakt. Bewust of onbewust zijn we daarnaar eigenlijk allemaal op zoek. Daarnaast bevordert zacht en gericht aanraken de intimiteit, verandert je gevoelsleven en komt er ook vaak een verbetering van de communicatie. Waarvoor je ook kiest; je inspanningen zullen worden beloond: het resultaat is totale ontspanning, meer vitaal, gezond, creatief en levenslustig, en meer eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfrespect.

(link: “the return to innocence”. )

Ik heb gekozen voor integratie en bied verschillende mogelijkheden aan onder de naam: Art of lovin’ Tao Tantra

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.